top of page
3E22A282-702F-47E9-8840-F727159B6520.jpe

Конференції

I-а Міжнародна науково-практична конференція

"Інноваційність в традиціях і традиційність в інноваціях"

(очно та дистанційно)

Одеса - 2020

Положення

До участі в I-й Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційність в традиціях і традиційність в інноваціях» запрошуються: викладачі шкіл мистецтв, коледжів та училищ, викладачі та аспіранти (здобувачі) музичних вузів з метою обговорення наукових і методичних питань, щодо розвитку музичної освіти та виконавського мистецтва.
Порядок організації та підготовки I-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційність в традиціях і традиційність в інноваціях» (далі - Конференція) визначається цим Положенням.

I. Дати проведення Конференції та терміни подачі заявок

1.1 Фортепіанно і струнно-смичкове мистецтво (також концертмейстерство), композиція і музикознавство:
- терміни подачі заявок до 25 вересня 2020
- дата проведення 3 жовтня 2020
1.2 Народні, духові та ударні інструменти:
- терміни подачі заявок до 20 листопада 2020
- дата проведення 29 листопада 2020
1.3 Вокальне мистецтво (так само керівники ансамблів, хорів, оркестрів):
- терміни подачі заявок до 4 грудня 2020
- дата проведення 12 грудня 2020

II. Загальні положення

2.1. Засновником і організатором Конференції виступає Міжнародна громадська
організація Асоціація Нова Музика (Одеса, Україна).
2.2. Партнери Конференції:
- Національна спілка композиторів України (Київ, Україна);
- Міжнародна музична рада (Київ, Україна);
- Одеська обласна філармонія (Одеса, Україна);
- Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. П.С.Столярського (Одеса, Україна);
- Фонд сприяння розвитку мистецтв (Київ, Україна) та ін.
2.3. Медіа партнери:
- Газета «День» (Київ, Україна);
- Український інтернет-журнал «Музика» (Київ, Україна).

III. Цілі та завдання

3.1. Цілями та завданнями проведення Конференції є:
- демонстрація наукових і практичних досягнень в області музичної педагогіки;
- пропаганда традиційних, сучасних, інноваційних форм і методів організації образотворчого процесу;
- розвиток і асиміляція новітніх методик у роботі із дітьми з обмеженими можливостями;
- надання можливості висловити свої погляди, ідеї, міркування з питань організації естетичного виховання і творчого розвитку молодого покоління, використовуючи новітні методичні та технологічні ресурси;
- підвищення ефективності освітнього процесу, розвиток наукового способу мислення, стимулювання універсальних умінь;
- обмін досвідом у дослідницькій діяльності та розширення контактів викладачів у сфері музичної культури.

IV. Умови проведення Конференції

4.1. Кожен учасник (доповідач) очної Конференції отримує індивідуальний Сертифікат в надрукованій формі (загальна тривалість – 9 академічних годин). 

4.2. Кожен слухач Конференції отримує індивідуальний Сертифікат слухача в надрукованій формі (загальна тривалість – 9 академічних годин). 

4.3. Учасники дистанційного формату отримують індивідуальний Сертифікат в електронній формі (загальна тривалість – 9 академічних годин). 

4.4. Всі матеріали Конференції будуть опубліковані на офіційному сайті www.omofestofficial.com

4.5. Відповідальність за зміст і грамотність опублікованих робіт на офіційному сайті несуть автори робіт.

4.6. Оргкомітет має право використовувати і поширювати матеріали статей, отримані під час проведення Конференції.

4.7. При невідповідністі тексту статті доповідача тематиці, цілям і задачам Конференції Оргкомітет залишає за собою право не вручати Сертифікати.

4.8. Мова Конференції - українська, російська, англійська.

V. Вимоги до участі у Конференції

5.1.1. Для реєстрації Учасника-доповідача необхідно відправити на електронну адресу на електронну адресу omofest.official@gmail.com:

- заявку;

- статтю обсягом до 5 сторінок, оформлену відповідно до вимог (див. пункт VII. Вимоги до оформлення робіт);

- підтвердження благодійного внеску.

* Для дистанційної участі необхідно надіслати відеозапис доповіді (не більше

5 хв.) з посиланням на youtube ресурс.

5.1.2. Для реєстрації Учасника-слухача необхідно відправити на електронну адресу на електронну адресу omofest.official@gmail.com:

- заявку;

- підтвердження благодійного внеску.

5.2.1. Учасники Конференції в галузі фортепіанного і струнно-смичкового мистецтв (також концертмейстерство), композиції і музикознавства відправляють одним листом: заявку, статтю та підтвердження благодійного внеску з позначкою «Конференція 3 жовтня 2020 р.» до 25 вересня 2020 року.

5.2.2. Учасники Конференції в галузі народних, духових та ударних інструментів відправляють одним листом: заявку, статтю та підтвердження благодійного внеску з позначкою «Конференція 29 листопада 2020 р.» до 20 листопада 2020.

5.2.3. Учасники Конференції в галузі вокального мистецтва (так само керівники ансамблів, хорів, оркестрів) відправляють одним листом: заявку, статтю та підтвердження благодійного внеску з позначкою «Конференція 12 грудня 2020 р. » до 4 грудня 2020 року.

5.3. Матеріали, представлені пізніше зазначених термінів і невірно оформлені розглядатися і публікуватися не будуть.

5.4. При відправленні заявки учасник Конференції дає свою згоду на обробку своїх персональних даних.

VI. Порядок і форма виступів

6.1. Порядок виступів учасників визначається Оргкомітетом.
6.2. Регламент виступів - 5 хв.
6.3. Виступи доповідачів можуть включати мультимедійні презентації і музичні ілюстрації.
6.4. Дистанційна форма участі вимагає оформлення роботи відповідно до вимог Положення.
6.5. Дистанційна форма участі - спілкування віддалених учасників за допомогою відеоконференції, шляхом прослуховування і обговорення (в коментарях) відеодоповіді, розміщених на офіційному сайті Конференції.

VII. Вимоги до оформлення робіт

7.1. Методичні та наукові роботи повинні бути представлені в Оргкомітет Конференції тільки в електронному вигляді та містити:

- назву роботи (тему);

- автора (прізвище, ім'я, по батькові повністю);

- установу (повне найменування), місто, країна;

- текст роботи в обсязі до 5 сторінок в форматі MS Word з розширенням doc (тип шрифту Times New Roman, розмір 14, полуторний міжрядковий інтервал, всі поля – 2 см) без переносів слів, повторюваних прогалин;

- текст роботи може містити графіки, малюнки, формули, таблиці;

- список використаної літератури під заголовком «Література».

7.2. Тексти статей, які надсилають для участі у Конференції, повинні бути самостійно перевірені учасниками на наявність орфографічних, граматичних і пунктуаційних помилок.

VIII. Організаційний комітет

8.1. Для організаційно-методичного забезпечення Конференції формується організаційний комітет (далі - Оргкомітет).
8.2. Оргкомітет бере на себе всі витрати, щодо організації Конференції.
8.3. Оргкомітет є основним координатором з підготовки та проведення Конференції:
визначає напрямки роботи, здійснює прийом заявок, повідомляє учасників, щодо змін.
8.4. Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни і доповнення в умови і програму Конференції.
8.5. Оргкомітет приймає претензії, щодо організації Конференції у письмовому вигляді за адресою: omofest.official@gmail.com. Ми обов'язково розглянемо їх і врахуємо побажання.
8.6. Склад Оргкомітету:
Леся ОЛІЙНИК - секретар правління Національної спілки композиторів України, Генеральний секретар Національного комітету України Міжнародної музичної ради (IMC), Генеральний представник України Міжнародної асоціації діячів мистецтв (AIDA, Монако), член Національного комітету ЮНЕСКО, радник та помічник ректора Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії (Київ, Україна).
Кармелла ЦЕПКОЛЕНКО - композитор, професор кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії ім. А.В.Нежданової, секретар правління Національної спілки композиторів України, Голова правління Міжнародної організації Асоціація Нова музика, заслужений діяч мистецтв України (Одеса, Україна).
Ася (Асмік) ХАЧАТРЯН – музикознавець, завідуюча теоретичним відділом КЗПСО «МШ № 8 м. Одеси», викладач ОССМШІ ім. П.С. Столярського, арт-директор конкурсу Odesa Music Olymp та Конференції (Одеса, Україна).
Катерина НІКІТІНА – координатор Конференції, директор конкурсу Odesa Music Olymp (Одеса, Україна)

IХ. Місце проведення Конференції

Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. П.С.Столярського.

вул. Сабанеев міст, будинок 1.

Одеса, Україна.

www.omofestofficial.com

e-mail: omofest.official@gmail.com

тел .: +38 063 570 82 28; +38 067 489 14 83

Х. Календар і програма Конференції
I-ї Міжнародної научно-практичної конференції
«Інноваційність в традиціях та традиційність в інноваціях»

3 жовтня 2020 (субота)

(для секції фортепіаного та струнно-смичкового мистецтв, концертмейстерство, композиції і музикознавства)

09:00-09:15 – Відкриття конференції – вітання радника та помічник ректора НМАУ ім.П.І.Чайковського, доктор філософії Л.С. Олійник (Київ, Україна).

09:15-11:00 – Доповіді, запитання та дискусії учасників.

11:00-11:20 – Кава-брейк.

11:20-13:00 – Продовження доповідей, запитань та дискусій

(ОССМШІ ім.П.С. Столярського, вул. Сабанеєв міст 1)

13:00-14:00 – перерва.

14:00-15:00 – Концерт лауреатів І-го Міжнародного дистанційного конкурсу

Odesa Music Olymp у номінаціях: Фортепіано, Струнно-смичкові інструменти

та Композиція (у рамках 173 концертного сезону Одеської обласної філармонії - Абонемент № 2 «Odesa Music Olymp»). Лектор-музикознавець – Ася Хачатрян.

(Золота зала Літературного музею, вул. Ланжеронівська 2)

15:00-17:30 – Доповіді, запитання та дискусії учасників.

17:30-18:00 – Відкритий обмін думками та ідеями, обговорення доповідей та підсумки.

(ОССМШІ ім.П.С. Столярського, вул. Сабанеєв міст 1)


29 листопада 2020 (неділя)

(для секції народних, духових та ударних інструментів)

09:00-09:15 – Відкриття конференції – вітання композитора, професора ОНМА ім. А.В. Нежданової, голови правління Асоціації Нова Музика К.С. Цепколенко (Одеса, Україна).

09:15-11:00 – Доповіді, запитання та дискусії учасників.

11:00-11:20 – Кава-брейк.

11:20-13:00 – Продовження доповідей, запитань та дискусій.

(ОССМШІ ім. П.С. Столярського, вул. Сабанеєв міст 1)

13:00-14:00 – перерва

14:00-15:00 – Концерт лауреатів І-го Міжнародного дистанційного конкурсу Odesa Music Olymp у номінаціях: Народні та Духові інструменти (у рамках 173 концертного сезону Одеської обласної філармонії - Абонемент № 2 «Odesa Music Olymp»). Лектор-музикознавець – Ася Хачатрян.

(Золота зала Літературного музею, вул. Ланжеронівська 2)

15:00-17:30 – Доповіді, запитання та дискусії учасників.

17:30-18:00 – Відкритий обмін думками та ідеями, обговорення доповідей та підсумки.

(ОССМШІ ім. П.С. Столярського, вул. Сабанеєв міст 1)


12 грудня 2020 (субота)

(для секції вокального мистецтва, керівників ансамблів, хорів та оркестрів)

09:00-09:15 – Відкриття конференції – вітання радника та помічник ректора НМАУ ім.П.І.Чайковського, доктор філософії Л.С. Олійник (Київ, Україна).

09:15-11:00 – Доповіді, запитання та дискусії учасників.

11:00-11:20 – Кава-брейк

11:20-13:00 - Продовження доповідей, запитань та дискусій

(ОССМШІ ім. П.С. Столярського, вул. Сабанеєв міст 1)

13:00-14:00 – перерва.

14:00-15:00 – Концерт лауреатів І-го Міжнародного дистанційного конкурсу Odesa Music Olymp у номінації Вокал (у рамках 173 концертного сезону Одеської обласної філармонії - Абонемент № 2 «Odesa Music Olymp»). Лектор-музикознавець – Ася Хачатрян.

(Золота зала Літературного музею, вул. Ланжеронівська 2)

15:00-17:30 – Доповіді, запитання та дискусії учасників.

17:30-18:00 – Відкритий обмін думками та ідеями, обговорення доповідей та підсумки.

(ОССМШІ ім. П.С. Столярського, вул. Сабанеєв міст 1)

bottom of page