top of page

Згода користувача 

1. Загальні умови. 

1.1. Використання матеріалів і сервісів Конференції регулюється нормами чинного законодавства України. 

1.2. Ця Згода є публічною офертою. Підтверджуючи участь в Конференції, Користувач (далі Учасник) погоджується з цією Угодою та зобов'язується виконувати умови положення. 

1.3. Оргкомітет Конференції має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Учасника з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від участі в Конференції. 

1.4. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Конференції. 

1.5. Використання матеріалів сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело. 

1.6. При цитуванні матеріалів Конференції, включаючи авторські розробки, посилання на Сайт обов'язкове. 

1.7. Оргкомітет Конференції не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Учасником в зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з використанням змісту Сайту. 

1.8. Учасник зобов'язується пройти реєстрацію і надати свою згоду на обробку персональних даних (в тому числі, але не обмежуючись) шляхом збору, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу), згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

1.9. Учасник підтверджує, що особисті дані, які вказуються в Бланке Заявки, є достовірними і відповідають дійсності. 

1.10. Зареєструвавшись на сайті, Учасник приймає і підтверджує свою обізнаність з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним при реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов'язаних з Конференцією відповідно до законодавства України. 

1.11. Перед подачею Заявки зобов'язаний ознайомитися з правилами Положення Конференції. 

1.12. Учасник повинен надати заповнити всі необхідні поля і прикріпити всі необхідні додатки, вказувати необхідні ресурси. 

1.13. Учасник підтверджує, що інформація, надана в Бланке Заявки не порушує прав третіх осіб. 

1.14. Статті та інші матеріали Учасника, що публікуються нами на Сайті Конференції, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі. 

1.15. У разі виникнення у Учасника претензій до інших Учасників Конференції, Учасник зобов'язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Оргкомітету Конференції та звільняє Оргкомітет Конференції від компенсації будь-яких витрат, пов'язаних з цими претензіями. 

1.16. Оргкомітет Конференції не приймає, не розглядає при будь-яких обставинах скарги / апеляції з будь-яких питань, що стосуються матеріалів Конференції, обмежень або неможливістю доступу до матеріалів, які не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор). 

 

2. Права, обов'язки і відповідальність сторін. 

2.1. Підписуючи це Згода, Учасник (автор статті) підтверджує згоду на використання авторського права на інтелектуальну власність (ідею і опис статті, доповіді, методичної розробки) Оргкомітету Конференції. 

2.2. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не призводить до недійсності інших положень Згоди. 

2.3. Оргкомітет Конференції залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з офіційного сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб або яким-небудь чином суперечать законодавству України та цієї Згоди. 

2.4. Бездіяльність з боку Оргкомітету Конференції в разі порушення будь-ким з користувачів положень Згоди не позбавляє організаторів права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, що охороняються відповідно до законодавства України. 

2.5. Учасник Конференції підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Згоди і безумовно приймає їх. 

 

3. Форс-мажорні обставини. 

3.1. До форс-мажорних обставин належать природні явища - це виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту); 

3.2. Обставини соціального (громадського) характеру відносяться: страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, 

терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо ; 

3.3. Також до форс-мажорних обставин належать дії органів влади (заборони, квоти і т.д.). 

3.4. Факти існування і тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, уповноважених завіряти обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

bottom of page